استیکر (52)

دفتر (37)

شابلون (8)

مهر (13)

توی این دسته بولت ژورنال و ابزار مربوط به اون قرار دارن