استیکر (49)

دفتر (7)

شابلون (3)

مهر (9)

توی این دسته بولت ژورنال و ابزار مربوط به اون قرار دارن